Zapisnik sa godišnje skupštine Mike 2019.

Udruga MikeDokumenti

Zapisnik sa sjednice Skupštine udruge „MILAN OŽIĆ MIKE – udruga s najvećim osmijehom“ održane 05.11.2019. godine s početkom u 18 sati u prostorijama Javne ustanove gradski sportski centar , u Makarskoj.

Prisutni : Stipe Šulenta, Mate Kovačević, Mirko Šalinović, Goran Jović, Josko Batošić, Antun Skočibušić, Vlado Talaja, Ivan Talaja, Milka Talaja, Joko Talaja, Mario Carević, Mate Jelavić, Matilda Kovačević, Tea Šarić, Stipe Šarić, Milan Erceg, Leona Lendić, Robert Kovačević, Denis Antunović, Ana Gaće i Marija Ivanković.

Predsjednik Stipe Šulenta otvara sjednicu, pozdravlja prisutne i utvrđuje da Skupština ima kvorum za pravovaljano odlučivanje jer je od ukupnog broja članova 30 prisutno 19.

Predsjednik Stipe Šulenta predlaže sljedeće:

 1. Da se za zapisničara izabere Antun Skočibušić
 2. Razrješenje dosadašnjeg tijela udruge: predsjednika, potpredsjednika, upravnog odbora, nadzornog odbora i likvidatora.
 3. Razrješenje dosadašnjeg tajnika udruge
 4. Izbor novog tijela udruge: predsjednika, podpredsjednika, upravnog odbora, nadzornog odbora i likvidatora.
 5. Izbor novog tajnika
 6. Pokretanje registra volontera, izrada pravilnika o registru volontera, izrada knjižica za volontere i izbor osobe odgovorne za provođenje dogovorenog.
 7. Izmjene statuta po članku 2. i članku 16.
 8. ocjena rada udruge u 2019.,
 9. određivanje planova rada za 2020.,
 10. Organiziranje izbora volontera godine
 11. Prijava volontera za nagradu od strane neke druge organizacije
 12. Sudjelovanje u akcijama Božićna Kredenca 2019. i Božić sa Svetim Vicencom 2019.
 13. Božićna Kučica Mike 2019. Prijaviti se na natječaje od strane TZ Makarska i
  Grad Makarska.
 14. Organizacija i raspodjela obaveza za 9. Memorijalni festival Mike 2020.
 15. Natječaj za logo print 2020.
 16. Određivanje najboljeg perioda za organiziranje humanitarne akcije
 17. Web stranica
 18. Sudjelovanje u akciji donacije namještaja po mjeri

Predloženi dnevni red prisutni su prihvatili jednoglasno .

Ad1.
Antun Skočibušić je jednoglasno izabran za zapisničara.

Ad2
Donosi se odluka o razrješenju dosadašnjeg tijela udruge iz razloga što su svi zahtijevali svoj opoziv.

Ad3.
Donosi se odluka o razrješenju dosadašnjeg tajnika iz razloga jer je zahtijevao svoj opoziv.

Ad4.
Na prijedlog većine prisutnih :

 1. Za predsjednika udruge „MILAN OŽIĆ MIKE – udruga s najvećim osmijehom“ je predložen i jednoglasno izabran Stipe Šulenta za razdoblje od 05.11.2019. do 05.11.2023. koji je po položaju i predsjednik Upravnog odbora.
 2. Za potpredsjednika udruge „MILAN OŽIĆ MIKE – udruga s najvećim osmijehom“ je predložen i jednoglasno izabran Mate Kovačević za razdoblje od 05.11.2019. do 05.11.2023.
 3. Za članove Upravnog odbora predloženi su i jednoglasno izabrani: Ana Gaće,Antun Skočibušić,Josko Batošić i Mate Kovačević za razdoblje od 05.11.2019. do 05.11.2023.
 4. Za članove Nadzornog odbora predloženi su i jednoglasno izabrani: Tea Šarić (predsjednica NO-a),Marija Ivanković i Goran Jović za razdoblje od 05.11.2019. do 05.11.2023.
 5. Za Likvidatora je predložen i jednoglasno izabran Toni Batinić (oib: _) za razdoblje od 05.11.2019. do 05.11.2023.

Utvrđuje se da je postupak izbora predsjednika, potpredsjednika i članova tijela Udruge
valjano proveden .

Ad5.
Kao novi tajnik predložen je i jednoglasno je izabran od Antun Skočibušić na razdoblje od 05.11.2019. do 05.11.2023.

Ad6.
Prijedlog pokretanja registra volontera, izrada pravilnika o registru volontera, izrada knjižica za volontere svi prisutni su prihvatili jednoglasno, te je također jednoglasno prihvaćen prijedlog da Marija Ivanković bude odgovorna osoba za realizaciju ovog
projekta.

Ad7.
Prijedlog izmjena Statuta po članku 2. i članku 16. svi prisutni su jednoglasno prihvatili te tako oni od sada glase:
– Članak 2.
Naziv udruge je „Milan Ožić Mike-udruga s najvećim osmijehom“
Skraćeni naziv udruge je „Mike“
Sjedište udruge je: Marineta 3a, 21300 Makarska
Udrugu zastupa Predsjednik udruge.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge.

– Članak 16.
Skupština odlučuje pravovaljano natpolovičnom većinom svih članova Skupštine, ako u zakazano vrijeme održavanja Skupštine nije prisutna minimalno polovica članova Skupštine tada se uzima pauza od 15 minuta nakon koje Skupština pravovaljano odlučuje natpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine uz obavezu prisustva predsjednika i članova UO-a.

Ad8.
Po pitanju ocijene rada udruge u 2019. zaključili smo sljedeće:
– Da smo natječaj za logo print 2019. Uspješno sproveli
– Da nismo prikupili ciljani iznos sredstava u humanitarnoj akciji „Pomozimo obitelji Hrstić“, te da moramo biti zadovoljni s provedenom akcijom i rezultatom jer smo s naše strane poduzeli sve što smo mogli kako tehnički tako i organizacijski. Također je donesen zaključak da je najveći negativan učinak na spomenutu humanitarnu akciju imala negativna atmosfera koja se vezala uz članove obitelji Hrstić.
– Da smo uspješno organizirali i unaprijedili 8.memorijalni festival Mike, te da ga smatramo do sada najboljim i najposjećenijim
– Da smo do trenutka ove Skupštine donirali nešto više od 70.000,00kn u 2019. što je odličan rezultat uzmemo li u obzir da 2018. nismo dobili kućicu u Božićnom Gradu od čega smo do sada prikupljali najveći dio donacija.
Stoga konačnu ocjenu rada naše UDRUGE MIKE u 2019. možemo okarakterizirati jako dobrom i s vidljivom i osjetnom tendencijom napretka i razvoja udruge kako organizacijski tako i s sve većim brojem zainteresiranih volontera za uključivanje u rad udruge.

Ad9.
Po pitanju plana rada za 2020. odlučeno je:
– da ćemo početkom godine pokrenuti projekt registra volontera
– da ćemo sprovesti treću godinu za redom natječaj za logo print i natječaj za donacije prema školama, vrtićima i sličnim ustanovama i organizacijama
– da ćemo nastaviti sudjelovati s Crveni križ Makarska organizaciju i pozivanje na dobrovoljno darivanje krvi u Domu zdravlja Makarska svako tri mjeseca (najčešće u 3.,6.,9. i 12. Mjesecu) a do ovog trenutka to smo uspješno odradili 8 puta i to posljednji put 27.09.2019.
– kako ćemo organizirati kao i svih godina do sada memorijalni festival MIKE 2020. koji će biti 9. po redu.
– da ćemo opet pokušati sudjelovati u projektu Božićni Grad Makarska na kojemu opet ne sudjelujemo ni ove 2019. Što je ukupno treći put da nismo dobili kućicu i to drugi put za redom.
– da ćemo nastaviti pomagati i donirati svima onima kojima je naša pomoć potrebna.

Ad10.
Prijedlog da jednom godišnje organiziramo izbor i dodjelu nagrada za najbolje volontere udruge Mike jednoglasno je odbačen od strane svih prisutnih.

Ad11.
Prijedlog prijava volontera za nagradu od strane neke druge organizacije jednoglasno je prihvaćen od strane svih prisutnih.

Ad12.
Prijedlog sudjelovanje u akcijama Božićna Kredenca 2019. i Božić sa Svetim Vicencom 2019. jednoglasno je prihvaćen od strane svih prisutnih.

Ad13.
Prijedlog prijave na natječaje od strane TZ Makarska i Grad Makarska u cilju ostvarivanja prava na Kućicu Mike u Božićnom Gradu Makarska po jasnim stavom da kućicu prihvaćamo dijeliti isključivo sa svim ostalim udrugama i nipošto sa privatnicima,obrtnicima i sl. jednoglasno je prihvaćen od strane svih prisutnih.

Ad14.
Prijedlog da se krene s organizacijom i raspodjelom obaveza za 9.memorijalni festival Mike 2020. jednoglasno je odbaćen od strane svih prisutnih.

Ad15.
Prijedlog da se i 2020. nastavi, po treću godinu za redom, s natječajem za logo print jednoglasno je prihvaćen od strane svih prisutnih.

Ad16.
Prijedlog da je 01.10.- 01.12. najbolji period za organizaciju eventualnih budućih humanitarnih akcija jednoglasno je prihvaćen od strane svih prisutnih.

Ad17.
Prijedlog da se nastavi s radom na izradi web stranice i da se ispune svi uvjeti kako bi se izrada završila najkasnije do 01.02.2020. jednoglasno je prihvaćen od strane svih prisutnih.

Ad18.
Prijedlog Antuna Skočibušića o sudjelovanja u akciji donacije namještaja po mjeri za obitelj kojoj je potrebna naša pomoć i obitelji kojoj smo do sada u dva navrata donirali novčana sredstva jednoglasno je prihvaćen od strane svih prisutnih.

Predsjedavajući je zaključio rad Skupštine u 23:30 sati.

Zapisničar : Antun Skočibušić
Predsjednik : Stipe Šulenta