Zapisnik sa godišnje skupštine Mike 2017.

Udruga MikeDokumenti

Zapisnik sa sjednice izvanredne Skupštine udruge „MILAN OŽIĆ MIKE – udruga s najvećim osmijehom“ održane 07.11.2017. godine s početkom u 19 sati u prostorijama Javne ustanove gradski sportski centar , u Makarskoj.

Predsjednik Dragan Ožić otvara sjednicu , pozdravlja prisutne i utvrđuje da Skupština ima kvorum za pravovaljano odlučivanje .

Za zapisničara je izabran Antun Skočibušić .

Predsjednik Dragan Ožić predlaže sljedeće :

 1. Razrješenje dosadašnjeg : predsjednika , dopredsjednika , upravnog odbora i nadzornog odbora ,
 2. Razrješenje dosadašnjeg tajnika
 3. Izbor novog: predsjednika , dopredsjednika , upravnog odbora i nadzornog odbora,
 4. Izbor novog tajnika
 5. Izbor novog dopredsjednika
 6. Donošenje odluke o promjeni osobe ovlaštene za zastupanje i imenovanje osobe za zastupanje
 7. Promjena riječi „osmjehom“ u „osmijehom“ u nazivu udruge
 8. Promjena skraćenog naziva udruge iz „Milan Ožić Mike“ u „Mike“
 9. Ocjena rada udruge u 2016.,
 10. Određivanje planova rada za 2018.,
 11. Određivanje plana donacija za 2018.,

Predloženi dnevni red prisutni su prihvatili jednoglasno .

Ad1.
Donosi se odluka o razrješenju dosadašnjeg : predsjednika , dopredsjednika , upravnog odbora i nadzornog odbora , iz razloga što su svi zahtijevali svoj opoziv .

Ad2.
Donosi se odluka o razrješenju dosadašnjeg tajnika iz razloga jer je zahtijevao svoj opoziv .

Ad3.
Na prijedlog većine prisutnih :

 1. Za predsjednika udruge „MILAN OŽIĆ MIKE – udruga s najvećim osmijehom“ je predložen i jednoglasno izabran Stipe Šulenta za razdoblje od 07.11.2017. do 07.11.2021. koji je po položaju i predsjednik Upravnog odbora .
 2. Za članove Upravnog odbora predloženi su i jednoglasno izabrani : Stipe Šulenta , Mirko Šalinović,Antun Skočibušić,Josko Batošić i Mate Kovačević za razdoblje od 07.11.2017. do 07.11.2021.
 3. Za članove Nadzornog odbora predloženi su i jednoglasno izabrani : Goran Jović (predsjednik NO-a),Antonio Brkulj i Vlado Talaja za razdoblje od 07.11.2017. do 07.11.2021.

Utvrđuje se da je postupak izbora predsjednika i članova tijela Udruge
valjano proveden .

Ad4.
Kao novi tajnik predložen je i jednoglasno je izabran Antun Skočibušić na razdoblje od 07.11.2017. do 07.11.2021.

Ad5.
Kao novi dopredsjednik predložen je i jednoglasno izabran Mate Kovačević na razdoblje od 07.11.2017. do 07.11.2021.

Ad6.
Donosi se odluka o osobama ovlaštenim za zastupanje , te je odlučeno da su to :
Stipe Šulenta (oib: 08431208459) i Antun Skoćibušić(36795630329) za razdoblje od 07.11.2017. do 07.11.2021.

Ad7.
Prijedlog promjene riječi „osmjehom“ u „osmijehom“ u nazivu udruge
„Milan Ožić Mike – udruga s najvećim osmjehom“ jednoglasno je prihvaćen te se sada udruga punim imenom zove „Milan Ožić Mike – udruga s najvećim osmijehom“.

Ad8.
Prijedlog promjene skraćenog naziva udruge iz „Milan Ožić Mike“ u „Mike“ jednoglasno je prihvaćen te se sada udruga skraćeno naziva „Mike“ .

Ad9.
Po pitanju ocijene rada udruge u 2016. odlučili smo da nismo prikupili ciljani iznos sredstava , odnosno da nismo ostvarili cilj koji smo si zadali za 2016. jedino iz razloga što nismo dobili adekvatnu podršku Grada Makarske kod našeg zahtjeva da nam se dodjeli kučica u Božićnom Gradu 2016.
Stoga konačnu ocjenu rada naše UDRUGE MIKE u 2016. možemo okarakterizirati vrlo dobrom .

Ad10.
Po pitanju plana rada u 2018. odlučeno je kako ćemo organizirati kao i svih godina do sada MEMORIJALNI TURNIR MIKE 2018. , te da ćemo opet pokušati sudjelovati u projektu Božićni Grad .

Ad11.
Po pitanju plana donacija za 2018. odlučili smo se za to da nam veći dio donacija bude usmjeren prema vrtićima Grada Makarska i sličnim ustanovama u našem gradu u smjeru poboljšanja infrastrukture i sadržaja za animaciju i učenje u vrtićima i sličnim ustanovama kako bi omogućili djelatnicima a ponajviše polaznicima što kvalitetniji boravak i edukaciju kako bi sutra bili što bolji u životu i radu i na kraju da mogu pridonijeti boljitku naše zajednice , te također nastavak pomaganja svim potrebitim osobama koje nam se na pravovaljan način svojim zahtjevom obrate za pomoć .

Predsjedavajući je zaključio rad Skupštine u 21:30 sati.

Zapisničar : Antun Skočibušić
Predsjednik : Stipe Šulenta