Zapisnik sa godišnje skupštine Mike 2016.

Udruga MikeDokumenti

Zapisnik sa sjednice Skupštine udruge „MILAN OŽIĆ MIKE – udruga s najvećim osmijehom“
održane 22.03.2016. godine s početkom u 19 sati u prostorijama Javne ustanove gradski sportski centar , u Makarskoj.

Prisutni : Stipe Šulenta , Dragan Ožić , Mate Kovačević , Mirko Šalinović , Goran Jović , Josko Batošić , Antun Skočibušić , Toni Batinić , Antonio Brkulj i Vlado Talaja .

Predsjednik Dragan Ožić otvara sjednicu , pozdravlja prisutne i utvrđuje da Skupština ima kvorum za pravovaljano odlučivanje jer je od ukupnog broja članova 10 prisutno 10 .
Za zapisničara je izabran Stipe Šulenta .

Predsjednik Dragan Ožić predlaže sljedeće :

 1. Razrješenje dosadašnjeg tijela udruge : predsjednika , upravnog odbora , nadzornog odbora , likvidatora i Skupštine
 2. Razrješenje dosadašnjeg tajnika
 3. Izbor novog tijela udruge : predsjednika , upravnog odbora , nadzornog odbora , likvidatora i Skupštine
 4. Izbor novog tajnika
 5. Donošenje odluke o promjeni osobe ovlaštene za zastupanje i imenovanje osobe za zastupanje
 6. ocjena rada udruge u 2015.,
 7. određivanje planova rada za 2016.,
 8. određivanje plana donacija za 2016.,

Predloženi dnevni red prisutni su prihvatili jednoglasno .

Ad1.
Donosi se odluka o razrješenju dosadašnjeg tijela udruge iz razloga što su svi zahtijevali svoj opoziv .

Ad2.
Donosi se odluka o razrješenju dosadašnjeg tajnika iz razloga jer je zahtijevao svoj opoziv .

Ad3.
Na prijedlog većine prisutnih :

 1. Za predsjednika udruge „MILAN OŽIĆ MIKE – udruga s najvećim osmijehom“ je predložen i jednoglasno izabran Dragan Ožić za razdoblje od 22.03.2016. do 22.03.2020. koji je po položaju i predsjednik Upravnog odbora .
 2. Za članove Upravnog odbora predloženi su i jednoglasno izabrani : Dragan Ožić,Mirko Šalinović,Antun Skočibušić,Josko Batošić i Mate Kovačević za razdoblje od 22.03.2016. do 22.03.2020.
 3. Za članove Nadzornog odbora predloženi su i jednoglasno izabrani : Goran Jović (predsjednik NO-a),Antonio Brkulj i Vlado Talaja za razdoblje od 22.03.2016. do 22.03.2020.
 4. Za Likvidatora je predložen i jednoglasno izabran Toni Batinić (oib: _) za razdoblje od 22.03.2016. do 22.03.2020.
 5. Za članove Skupštine su predloženi i jednoglasno su izabrani : Stipe Šulenta , Dragan Ožić , Mate Kovačević , Mirko Šalinović , Goran Jović , Josko Batošić , Antun Skočibušić , Toni Batinić , Antonio Brkulj i Vlado Talaja za razdoblje od 22.03.2016. do 22.03.2020.

Utvrđuje se da je postupak izbora predsjednika i članova tijela Udruge
valjano proveden .

Ad4.
Kao novi tajnik predložen je i jednoglasno je izabran od strane Upravnog odbora Stipe Šulenta na razdoblje od 22.03.2016. do 22.03.2020.

Ad5.
Donosi se odluka o osobama ovlaštenim za zastupanje , te je odlučeno da su to :
Dragan Ožić (oib: __) i Antun Skoćibušić(___) za razdoblje od 22.03.2016. do 22.03.2020.
Ad6.
Po pitanju ocijene rada udruge u 2015. odlučili smo da nismo prikupili ciljani iznos sredstava , odnosno da nismo ostvarili cilj koji smo si zadali za 2015. dijelom našom krivicom , a većim dijelom jer su nas naše poslovne , obiteljske i druge obaveze sprječavale u tome.
Stoga konačnu ocjenu rada naše UDRUGE MIKE u 2015. možemo okarakterizirati prolaznom.

Ad7.
Po pitanju plana rada u 2016. odlučeno je kako ćemo organizirati kao i svih godina do sada MEMORIJALNI TURNIR MIKE 2016. , te da ćemo opet pokušati sudjelovati u projektu Božićni Grad na kojemu smo do ove godine sudjelovali .

Ad8.
Po pitanju plana donacija za 2016. odlučili smo se za to da nam veći dio donacija bude usmjeren prema vrtićima Grada Makarska u smjeru poboljšanja infrastrukture i sadržaja za animaciju i učenje u vrtićima kako bi omogućili djelatnicima a ponajviše polaznicima vrtića što kvalitetniji boravak i edukaciju kako bi sutra bili što bolji u životu i radu i na kraju da mogu pridonijeti boljitku naše zajednice.

Predsjedavajući je zaključio rad Skupštine u 21:30 sati.

Zapisničar : Stipe Šulenta
Predsjednik : Dragan Ožić